[NL] Een Ander Stemgeluid

Posted on June 4, 2009
Filed Under Nederlands

Vandaag zijn de Europese Verkiezingen. En vandaag ben ik voor het eerst afgeweken van mijn ‘traditionele’ stemwijze. Ik heb, tot vandaag dus, altijd op de Partij van de Arbeid gestemd. Ik had er bijna bijgezet ‘van huis uit’, maar dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Ik heb het al een jaar of vijfentwintig niet meer over politiek gehad met mijn ouders. Van mijn moeder, die begin jaren vijftig ‘Nederlands Indië’ ontvluchtte vanwege de ontbrandende Merdeka-vrijheidsstrijd, heb ik ooit vernomen dat ze haar eerste Nederlandse stem uitbracht op de VVD, omdat ‘vrijheid en democratie’ haar wel aanspraken. Daar is ze vrij snel op teruggekomen. Niet op vrijheid en democratie, uiteraard, maar wel op haar indruk dat de VVD daar veel aan deed. Daarna heeft ze, denk ik, vooral PvdA en mogelijk D66 gestemd. Van mijn vader kan ik hoogstens vermoeden dat zijn sympathieën ter linkerzijde liggen of lagen, maar hij is/was daar nooit erg open over. In elk geval konden brallende sigarenrokers als Wiegel, Van Riel en Geertsema alleen op spot rekenen, en van politieke prelaten als Van Agt, Lubbers en Steenkamp, met hun zuinige knijpmondjes, retorische landweggetjes en wringende handen, gingen thuis bij wijze van spreken de lakens voor de spiegels.

Ikzelf ben, als ik het zo mag zeggen, een ‘Den Uyl’-tiener. Ik zal een jaar of twaalf zijn geweest toen ik een briefkaartje stuurde naar de locale PvdA-afdeling met het verzoek om posters en stickers, en al was mijn vader er niet zo blij mee (ik vermoed dat hij het tegenover de erg burgerlijke buren, die waarschijnlijk erg richting CDA en VVD neigden) niet kies vond om van een partijvoorkeur te getuigen), ik hing toch een grote witte poster met rode roos voor het raam van mijn jongenskamertje, en ik kon erg genieten van Den Uyls bevlogen redevoeringen. Bovendien was ik als Rotterdammer gezegend met charismatische en sociaal bevlogen burgemeesters als Thomassen en Van der Louw. Eigenlijk ben ik altijd op die PvdA blijven stemmen.

Vandaag dus eens een andere stem. Ik heb vandaag gestemd op Groen Links. Daar zitten wat gedachten achter.

Ten eerste maakt het mij wat uit of het nationale of Europese verkiezingen zijn. In eigen land/provincie/regio geef ik nog steeds de voorkeur aan de PvdA.  Ik zie graag een sterke linkse partij met regeringservaring en voldoende volume om tegenwicht te bieden aan partijen als CDA en VVD. Ik denk dat Nederland zonder een sterke PvdA altijd zal verrechtsen, nooit verlinksen. In Europa zijn die overwegingen me minder waard, en laat ik me meer leiden door de verrechtsing en ‘vernauwing’ die lieden als Wilders en Berlusconi voorstaan. Ongebreideld geheul met nationalistische retoriek en symboliek, waar ik helemaal niets mee heb. Alleen al daarom schuif ik graag wat op naar links, als tegenwicht. Ik vind bovendien dat de PvdA zich daar te weinig tegenaan bemoeit, en te weinig terugschopt tegen die onzin, en dat geldt grosso modo ook voor de Europese socialistische fractie waar de PvdA toe behoort. Die zit toch iets te comfortabel tegen het machtige midden aan.

Ten tweede ben en blijf ik een sterk voorstander van verdere Europese integratie, al heb ik tegen de ‘Europese Grondwet’ gestemd en zijn de overwegingen die daaraan ten grondslag lagen ook vandaag nog van kracht. Op voorwaarde dat het democratisch gehalte van Europa beter geregeld wordt ben ik uiteindelijk voorstander van Europese federalisering, naar Amerikaans of Duits model, met sterke, maar niet alles blokkerende (deel)staten met veto-macht, een volwaardig Europees Parlement, een volwaardige Europese begroting, een Europees buitenlands beleid, en wat mij betreft ook een Europese defensie. Dat is de voornaamste reden dat ik niet richting SP ben opgeschoven. Ik vind hun standpunten te veel ‘tegen’, en te weinig ‘voor’. In wezen is de SP richting Europa te conservatief en te parochiaal voor mijn gevoel. Ik vind dat je best nee mag zeggen tegen de Europese bureaucratie, het te ondoorzichtige democratische gehalte en de door inefficiëntie en nationale deelbelangen te grote geldverspilling, maar je zult ook ja tegen Europa moeten zeggen om die verschijnselen actief te lijf te gaan; dat kan alleen vanuit Brussel, en daar moet je present zijn als voorstander van Europa; dat moet de motivatie zijn. Een voorwaardelijk nee, en een voorwaardelijk ja. Remmen, bijsturen en gas geven; niet: remmen, omkeren en je vinger opsteken. Ik vind dat de SP geen goed alternatief biedt om uiteindelijk toch op positieve wijze richting Europa uit te komen; ik heb de indruk dat ze vooral zoeken naar stokken om de Europese hond mee te slaan, maar niet met het doel hem op te voeden. ‘Zeg nee, stem SP’ heeft me als slogan ook nooit mogen bekoren.

Ten derde vind ik dat Europa zich gemeenschappelijk sterk moet maken voor ‘de groene paragraaf’, waaronder voor mij vallen: onderzoek naar en implementatie van duurzame energie, een gemeenschappelijke aanpak van energieverspilling en milieuvervuiling, een sterke beweging richting dierenwelzijn, en het bereiken van een efficiënte ‘landbouwmarkt’, waarbij overproductie en verspilling worden ‘weggepland’ via een gemeenschappelijk beleid. Ik blijf het raar vinden dat een Nederlandse vrachtwagen met tomaten naar het buitenland dieselt om vervolgens dezelfde tomaten in een Engelse vrachtwagen te zien terugkeren in de vorm van tomatenpuree. Zoals ik er ook tegen ben dat Nederlandse koeien in Griekenland geslacht worden omdat AH dan tien cent korting kan geven op de biefstuk. Er zijn grenzen aan steeds meer voor minder geld, en afschaffing van allerlei tariefsverschillen en afwijkende nationale regels en subsidies is een eerste stap. Met het vasthouden aan of het geforceerd instellen van nationale of regionale deelbelangen komt Europa er nooit.

Op basis van iets linkser, iets groener, en toch positief richting ‘het uiteindelijke Europa’ (en ook op basis van wat verschillende stem/kieswijzers) is het vandaag dus Groen Links geworden.

Comments

Comments are closed.

Bad Behavior has blocked 11 access attempts in the last 7 days.

Better Tag Cloud